KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı

‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (KVKK), 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması, temel insan haklarından biri olan özel hayatın gizliliğini korumak için yürürlüğe girmiş bir kanundur. Bu kanun ile kişisel verileri işleyen firmaların yükümlülükleri ile uyacakları kurallar belirlenmiştir.

Gebze Bilgisayar Hizmetleri olarak, BT tarafındaki KVKK süreçleriniz ile ilgili size rehberlik ediyor, teknik kurulumlar, destek ve bakım konularında danışmanlık sağlıyoruz.

Teknik tedbirlerin BT tarafındaki süreçleri ile ilgili detaylarını Blog sayflarımızdan takip edebilirsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Amacı Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu kanun uygulamasında, kanunda belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek; üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamayacaktır.

KVKK kurulunun web sitesini ziyaret ettiğinizde hemen hemen her gün kurumların veri ihlali gerekçesiyle cezalar yediğini ve akabinde de kurulun kararlarını görebilirsiniz; https://kvkk.gov.tr/Icerik/5419/Kurul-Kararlari

KVKK Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 3 muhatap vardır.

Gerçek Kişi

Veri Sorumlusu

Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler

Gerçek kişi; kişisel verileri işlenen gerçek kişiler.

Veri Sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilir.

Veri Sorumlusunun Görevi

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek.

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek.

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

Veri işleyen; veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir.

Kurulca alınan ve 18.08.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/88 sayılı kararda veri sorumluları için kayıt başlama tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 01.10.2018 – 30.09.2019 (bu süre 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır)

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 – 31.03.2020

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 – 30.06.2020, tarihleri arasında sicile kayıt olmak zorundadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kanunda “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Telefon numarası, doğum tarihi, kimlik numarası, iş adresi, ünvanı, sağlık bilgileri gibi kişiyi direkt olarak ya da dolaylı yoldan belirlenebilir kılan her tür bilgi, kişisel veri kapsamında sayılmaktadır.

KVKK Kapsamında Alınması Gereken Teknik Tedbirler

KVKK kapsamında, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesinin ve amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi adına kurumların teknolojik çözümlerden yararlanması gerekmektedir.

KVKK kurumunun açıkladığı rehberde, veri sorumluları tarafından alınabilecek teknik tedbirler özet tablosu belirtilmiştir.